รายละเอียด วิธีการชำระเงิน

เรียนท่านสมาชิกที่จะเช่าเปิดร้าน / เช่าเนื้อที่โฆษณา / ค่าบริการอื่นๆ :: สามารถชำระเงินได้ที่  

 **  ธนาคาร ไทยพาณิชย์   สาขาถนนชยางกูร

ชื่อบัญชี นายยุทธนา นันทวงษ์ 

5302702057 

 **  ธนาคาร  กรุงเทพ        สาขากิโลศูนย์

ชื่อบัญชี  นายยุธนา  นันทวงษ์

3400986588    

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  098-605-6308 / 093-995-4210 ( เป้ อุบลฯ)  พระเครื่องกมัยธร  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี    www.Kamaitorn.compookkee29@hotmail.com

 

      เรียนท่านสมาชิกที่เปิดร้านกับทางเว็บไซต์ รวมถึงลูกค้าผู้เช่าซื้อสินค้าผ่านท่านเว็บไซต์นี้ทุกท่าน เมื่อท่านได้ทำการเปิดร้านพระเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในเบื้องต้นท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครับ

 1. ท่านจะต้องแจ้งเงื่อนไขการรับประกันไว้ให้ชัดเจน พร้องทั้งท่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของท่านอย่างเคร่งครัด

 2. ท่านจะต้องรับประกันความพอใจในตัวสินค้าของท่าน เป็นระยะเวลา 2 วัน เป็นอย่างน้อย ซึ่งจะนับจากวันที่สินค้าได้ไปถึงที่อยู่ของลูกค้า เรียบร้อยแล้ว จึงจะเริ่มนับเป็นวันที่ 1 หากว่าลูกค้าไม่ชอบ หรือจะเป็นไปในกรณีใดๆก็ตาม ถ้ายังอยู่ภายในระยะเวลาที่ท่านกำหนด ลูกค้าจะต้องสามารถที่จะคืนสินค้ากลับมาให้แก่ท่านได้ โดยท่านจะต้องคืนเงินให้แก่ลูกค้า ให้เป็นไปตาม เงื่อนไขที่ร้านของท่านได้กำหนดขึ้นมา

 3. เมื่อท่านได้ลงแจ้งลงไปภายในตัวสินค้าโดยประมาณว่าว่า “รับประกันความแท้” ให้แก่ลูกค้า โดยที่ท่านไม่ได้ระบุระยะเวลาเอาไว้ให้เป็นที่แน่ชัด ต่อมาเมื่อลูกค้าพิสูจน์ได้ว่า เป็นสินค้าที่ไม่แท้ ในภายหลังท่านจะต้องรับผิดชอบโดยการคืนเงินให้กับลูกค้าคืน เต็มตามจำนวนเดิม ( ยกเว้นร้านที่ได้ระบุเอาไว้ว่าไม่มีการรับประกันเอาไว้และเลยระยะเวลาในการรับประกันในเบื้องต้นของแต่ละร้านแล้วเท่านั้น )

 หากท่านทำผิดต่อเงื่อนไขที่ว่ามานี้ในข้อหนึ่งข้อใด ทางเว็บไซต์ มีสิทธิ์ที่จะทำการปิดร้านของท่านทันที่ เพราะเนื่องจากท่านได้กระทำผิดต่อเงื่อนไขทั้งสามข้อที่ทางเว็บไซต์ ได้ตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ... .. .. จึงเรียนเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และเพื่อให้เป็นที่เข้าใจที่ตรงตามกัน

หมายเหตุที่ 1 : “ ท่านสามารถสั่งจองพระเครื่อง ( สินค้า ) ได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วัน ” ซึ่งจะเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่ได้มีการสั่งจอง เป็นวันที่ 1 หากท่านไม่ชำระเงินค้าบูชาพระเครื่อง ( ค่าสินค้า ) ภายในระยะเวลาที่ทางร้านได้กำหนดให้ ดังที่ได้กล่าวเอาไว้แล้วในข้างต้น ทางร้านก็จะถือว่า ท่านผู้ที่ได้สั่งจองพระเครื่อง ( สินค้า ) ได้มีการสละสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นผลโดยอัตโนมัติในทันที  หมายเหตุที่ 2 : เนื่องจากได้มีกลุ่มคนบางกลุ่ม มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยทำทีว่าขอสั่งซื้อ(เช่าบูชา) พระเครื่อง เพื่อนำไปขายต่อ ถ้านำไปแห่ขายแล้วไม่ได้ผลกำไลตามที่ตนได้คิดเอาไว้ ก็จะหาเรื่องไปต่างๆนาๆ เพื่อที่จะส่งคืนพระ โดยจะได้เงินคืนตามจำนวนเดิม ดังนั้นแล้วทางเว็บไซต์จึงได้กำหนดระยะเวลาการรับประกันเอาไว้ในเบื้องต้นเป็นเวลา 7 วัน เพื่อเป็นการป้องกันกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเหล่านี้ ทั้งนี้หากเลยจากระยะเวลาตามเงื่อนไขที่กล่าวมาแล้วในขั้นต้นนี้แล้ว ทางเว็บฯจะไม่มีการรับพระคืนไม่ว่าจะในกรณีใดๆทั้งสิ้น โดย ทางเว็บไซต์ถือว่าผู้เช่าซื้อได้กระทำผิดต่อเงื่อนไขของการรับประกัน เป็นที่เรียบแล้ว ถึงอย่างไรก็ดี ทางเว็บไซต์ก็ต้องขอความกรุณาลูกค้าทุกๆท่าน ได้นำพระไปตรวจสอบดูให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นในภายหลัง “ก่อนที่จะตกลงเช่าบูชาพระเครื่องทุกๆครั้ง” ให้ท่านได้อ่านดูเงื่อนไขในการเช่าบูชาของแต่ละร้านนั้นๆ ให้เกิดความเข้าใจเสียก่อน ก่อนที่จะตัดสินใจเช่าบูชานะครับผม ( เงื่อนไขของในแต่ละร้านอาจไม่เหมือนกัน )    เงื่อนไขในการคืนสินค้า : ลูกค้าที่จะคืนสินค้า ท่านจะต้องคืนสินค้าภายใน 3 วัน หลังจากท่านได้ติอต่อขอคืนสินค้า โดย สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม ( สภาพตามรูปที่ลงในเว็บฯ ) แต่ถ้าหากเลยกำหนดระยะเวลาที่ให้ไว้ หรือ ลูกค้าทำผิดเงื่อนไขในข้อหนึ่งข้อใดดังที่ได้กล่าวมาแล้วในขั้นต้น ทางเว็บไซต์จะถึงว่าท่านได้สระสิทธิ์ในการคืนสินค้านั้นแล้ว โดยทางเว็บฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ เพราะถือว่า ท่านได้กระทำผิดเงื่อนไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครับผม  (ติดต่อขอคืนพระ ได้ที่ โทร .. 098-605-6308 "คุณยุทธนา" (ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ และ ฝ่ายกฎหมาย)

             ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง จาก .... ....เว็บไซต์กมัยธร ......... .